Βαμβακι

• Ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους εκκοκκιστές βάμβακος και εμπόρους στην Ελλάδα • Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Βάμβακος (ICA) από το 2000 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου μεταξύ των δέκα καλύτερων στον κόσμο σύμφωνα με τα round tests της ICAC • Το βαμβάκι παραγωγής μας εξάγεται σε περισσότερες από 10 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Δημητριακα

Σιτάρι σκληρό, σιτάρι μαλακό, κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη κ.α. Η εταιρία μας εμπορεύεται δημητριακά τα οποία κατηγοριοποιούνται μέσω αυστηρών ποιοτικών ελέγχων, ώστε να εγγυούμαστε την σωστή ποιότητα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.

Σφάλμα
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Μέλη των

Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας της επιχείρησης αφού τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα προϊόντα ελέγχονται, πιστοποιούνται και κατηγοριοποιούνται κατά την αποθήκευση μέσω των πλέον σύγχρονων εργαστηριακών ελέγχων ώστε ο προμηθευτής μας να αμείβεται για την ποιότητα που πουλά, ενώ ο πελάτης μας να μπορεί να στηρίξει την λειτουργία του στην αξιοπιστία, την ομοιομορφία και ομοιογένεια των προϊόντων μας