Σύσπορο Βαμβάκι

Σύσπορο Παράδοση βάμβακος από παραγωγούς Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. αγοράζει σύσπορο βαμβάκι από Έλληνες παραγωγούς βάμβακος, προκειμένου να τροφοδοτήσει τα εκκοκκιστήρια και να παραχθεί εκκοκκισμένο βαμβάκι. Η ποιότητα και, συνεπώς, η τιμολόγηση του ακατέργαστου (σύσπορου) βάμβακος επηρεάζονται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της παραγωγής, τη μέθοδο συλλογής, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την μεταποίηση.

Το όνομα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και οι μεγάλες και εύκολες στην πρόσβαση εγκαταστάσεις εγγυώνται το τελικό και πιο σημαντικό μέρος του κύκλου της γεωργικής δραστηριότητας του βαμβακιού, αυτό της παράδοσής του στο εκκοκκιστήριο, να είναι χωρίς προβλήματα, ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του βαμβακιού και να ανταμείβεται έτσι η ετήσια προσπάθεια των αγροτών.

Για παράδοση σύσπορου βαμβακιού σε ένα από τα εκκοκκιστήρια μας παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ