Βρώμη

Βρώμη Η βρώμη έχει υψηλή θρεπτική αξία, αλλά πλέον, λιγότερο από το 5% της βρώμης που καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς, προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν περιέχει τον τύπο πρωτεΐνης που απαιτείται για την παρασκευή ψωμιού. Η κύρια αξία της βρώμης παραμένει ως ζωοτροφή, για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά κυρίως για τα άλογα. Η βρώμη είναι πολύτιμη και στην εναλλαγή των καλλιεργειών και έχει διάφορες βιομηχανικές χρήσεις.

Για να πάρετε μία προσφορά για τη βρώμη, κάντε κλικ εδώ

"Δεν είναι το άλογο που σέρνει την άμαξα, αλλά η βρώμη." Ρωσική παροιμία